Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty - Świadczenie
kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
szkoleń udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w placówkach oświatowych


ZEAS.611.26.1.2016, Stęszew; dnia 06.12.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 000 euro, działając zgodnie z art. 10a-10c dodanymi do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dzi.U. Z 2016 r., poz.446) na podstawie art.1 pkt.3 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie prosi o przesłanie ofert na :

świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz szkoleń udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w placówkach oświatowych tj:
• Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew
• Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie ul. Szkolna 10, Strykowo, 62-060 Stęszew
• Zespół Szkół Specjalnych ul. Wojska Polskiego 18, 62-060 Stęszew
• Szkoła Podstawowa w Stęszewie ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu ul. Kościuszki 15, Modrze, 62-060 Stęszew
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jeziorkach Pl. Parkowy 7, Jeziorki, 62-060 Stęszew
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strykowie ul Bukowska 2, Strykowo, 62-060 Stęszew
• Szkoła Podstawowa w Stęszewie Szkoła Filialna w Trzebawiu ul Mosińska 1, Trzebaw,
62-060 Stęszew
• Przedszkole w Stęszewie ul. J.Korczaka 2, 62-060 Stęszew

 

Pełna treść zaproszenia (.pdf)
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o niezaleganiu w podatkach (.doc)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o zaleganiu w podatkach (.doc)
Załącznik nr 4 - wzór umowy (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pytania i odpowiedzi cz 2 (.pdf)

 

 

 


.

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:51:24 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:54:18.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-12-08 08:51:24
Data modyfikacji: 2016-12-12 15:54:18
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót