Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów
spożywczych na żywienie dzieci w Szkole
Podstawowej w Stęszewie

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Stęszewie"

 

Oferty winny być złożone nie później niż do dnia 12 grudnia 2016r. do godz. 9:30 na adres Szkoły Podstawowej w Stęszewie, ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 12 grudnia 2016r. o godz. 10:00

Do pobrania:

ogłoszenie o zamówieniu żywność(1).pdf

TABELKI.xls

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.-1.doc

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2016-12-07 11:31:40 | Data modyfikacji: 2016-12-07 11:35:25.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-12-07 11:31:40
Data modyfikacji: 2016-12-07 11:35:25
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót