Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów
spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w
Stęszewie

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie, www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Zakup i dostawa artykułów spożywczych

na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie"

 

Oferty winny być złożone nie później niż do dnia 18 listopada 2016 r. do
godz. 9:30 na adres Przedszkola w Stęszewie, ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 18 listopada 2016 r. o godz.
10:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.tif)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.tif)
Załącznik - tabelki (.docx)

Dodatkowe materiały:

Załączniki - tabelki (.docx)
Żywność przedszkole (.docx)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-11-07 16:46:45 | Data modyfikacji: 2016-11-15 14:18:53.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-11-07 16:46:45
Data modyfikacji: 2016-11-15 14:18:53
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót