Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty - Opracowanie
Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Stęszew na
lata 2017-2026

IN 271.8.23.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z rozpoczęciem postępowania o zamówienie poniżej 30 tyś. euro
Zamawiający, Gmina Stęszew zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na
adres:

Urząd Miejski Gminy Stęszew

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11

lub e-mail przetargi@steszew.pl <mailto:przetargi@steszew.pl>

w terminie do dnia 31.10.2016 godz. 09.00

Otwarcie ofert: 31.10.2016 godz. 10.00

Przedmiotem zamówienia jest: "Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i
Gminy Stęszew na lata 2017-2026"

Koperta musi być oznaczona : Oferta - "Opracowanie Programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Stęszew na lata 2017-2026"

Do pobrania:

Treść zaproszenia (.docx)
Wzór umowy (.docx)
Formularz ofertowy (.doc)
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (.doc)
Załącznik nr 4 Wykaz usług (.doc)
Załącznik nr 5 Wykaz osób (.doc)
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020 (.pdf)
Harmonogram finansowo - rzeczowy (.xls)

Pytania i odpowiedzi (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-21 12:21:38 | Data modyfikacji: 2016-10-24 15:42:08.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-10-21 12:21:38
Data modyfikacji: 2016-10-24 15:42:08
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót