Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowej
funkcjonalnych punktów przesiadkowych w
Stęszewie i Strykowie na terenie gm. Stęszew

Opracowanie dokumentacji projektowej funkcjonalnych punktów przesiadkowych w
Stęszewie i Strykowie na terenie gm. Stęszew

Zamawiający:

Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, woj. Wielkopolskie,

tel. 0618197141, fax 0618134287

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej funkcjonalnych punktów przesiadkowych w
Stęszewie i Strykowie na terenie gm. Stęszew

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 2016-10-07 pod numerem
319967-2016

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 19.10.2016
roku, godz. 9:00

Otwarcie ofert następi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Gminy
Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 23

Dnia 19.10.2016 roku o godz. 11:00

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Projekt umowy (.pdf)
Koncepcja poglądowa węzła Stęszew (.pdf)
Koncepcja poglądowa węzła Strykowo (.pdf)

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-10 09:49:54 | Data modyfikacji: 2016-10-10 10:19:16.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-10-10 09:49:54
Data modyfikacji: 2016-10-10 10:19:16
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót