Przetargi

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy
Stęszew i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.
Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału
Wykonawcy

IN.271.3.2.2016

Zamawiający:
Gmina Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
woj. Wielkopolskie
www.steszew.pl
tel. 0618197141, fax 0618134287

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew i rozbudowę
kanalizacji sanitarnej w m. Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału
Wykonawcy

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 2016-10-04 pod numerem
317224-2016

Termin składania ofert: 19.10.2016 godz. 9:00

Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski Gminy Stęszew,

62-060 Stęszew, ul. Poznańska 11 pokój nr 23

Dnia 19.10.2016 r. godz. 10:00

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (.pdf)
Wzór umowy (.docx)
Budowa odwodnienia ulic korekta (.pdf)
Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP część 1 (.zip)
Pozostała dokumentacja spakowana archiwizerem ZIP część 2 (.zip)

Przedmiar kanalizacja sanitarna (.pdf)

Korekta przedmiar kanalizacja sanitarna (.pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ (.pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ część 2 (.pdf)

Pytania i odpowiedzi do SIWZ część 3 (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 09:05:37 | Data modyfikacji: 2016-10-17 10:42:19.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-10-05 09:05:37
Data modyfikacji: 2016-10-17 10:42:19
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót