Przetargi

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - roboty
budowlane

Ogłoszenie nr 313615 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.

Stęszew: Budowa kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew i rozbudowę kanalizacji sanitatrnej m.Stęszew przy ul. Trzebawskiej z materiału Wykonawcy

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Tekst ogłoszenia .pdf

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:20:09 | Data modyfikacji: 2016-09-27 11:24:46.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:20:09
Data modyfikacji: 2016-09-27 11:24:46
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót