Przetargi

Przetarg na świadczenie usług przewozowych wraz
z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w czasie
transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu
gminy Stęszew do szkół w Poznaniu w roku
szkolnym 2016/2017

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGĘ, PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


Przedmiot zamówienia: świadczenie usług przewozowych wraz z zapewnieniem wykwalifikowanej opieki w czasie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stęszew do szkół w Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017

SIWZ Dowóz uczniów niepełnosprawnych.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-07-11 15:20:55 | Data modyfikacji: 2016-07-11 15:24:11.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-07-11 15:20:55
Data modyfikacji: 2016-07-11 15:24:11
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót