Przetargi

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości gruntowych w Strykowie
przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą

nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Strykowie przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą.

 treść ogłoszenia (pdf)

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:27:12 | Data modyfikacji: 2016-07-11 15:24:30.

Zobacz:
 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia .  Przetargi unieważnione .  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego .  Informacje z sesji otwarcia ofert .  Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych .  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy .  Ogłoszenia o zmianie umowy . 
Data wprowadzenia: 2016-06-29 14:27:12
Data modyfikacji: 2016-07-11 15:24:30
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót