Rewitalizacja

UCHWAŁA Nr XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ GMINY
STĘSZEW z 26 września 2017r. w sprawie uchylenia
uchwały nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy
Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie
przystąpienia do opracowania programu
rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata
2017-2026.

UCHWAŁA Nr XXIX/309/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW
z 26 września 2017r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1023 ze zmianami), Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchyla się uchwałę nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania programu rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 tekst uchwały

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:03:34.
Data wprowadzenia: 2017-10-11 12:03:34
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót