Rewitalizacja

OBWIESZCZENIE Konsultacje społeczne projektu
„Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy
Stęszew na lata 2017-2026” oraz projektu
uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

OBWIESZCZENIE
Konsultacje społeczne projektu
„Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026” oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Gminy Stęszew, mając na uwadze konieczność prowadzenia konsultacji Programu Rewitalizacji opracowanego na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777, ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt programu rewitalizacji projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń przedmiotowego dokumentu.
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 31 maja - 29 czerwca 2017r. Składanie uwag dotyczących propozycji wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będzie możliwe w terminie od 31 maja do 29 czerwca 2017 r. Formami konsultacji będą:
1. Spotkania otwarte z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie przedstawiony projekt „Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026”, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkania odbędą się w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew w Stęszewie (na sali sesyjnej) dnia 5 czerwca o godz. 17:00, oraz w świetlicy wiejskiej w Jeziorkach dnia 6 czerwca o godz. 17:00.
2. Zbieranie uwag ustnych - uwagi można składać w okresie do dnia 31 maja do 29 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, w godzinach pracy Urzędu,
3. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego na stronie Gminy Stęszew w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz konsultacyjny wraz z projektem „Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017-2026” oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji będą dostępne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia w trakcie trwania konsultacji. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1. drogą elektroniczną na adres: urzadgminy@steszew.pl, planowanie@steszew.pl,
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew,
3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew.


Komplet dokumentów dotyczących prowadzonych konsultacji społecznych będzie dostępny:
1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stęszew: bip.steszew.pl,
2. w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew.

projekt Programu Rewitalizacji dla miasta i gminy Stęszew na lata 2017 - 2026

projekty

formularz konsultacyjny

 projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-05-24 14:30:56 | Data modyfikacji: 2017-05-31 12:09:43.
Data wprowadzenia: 2017-05-24 14:30:56
Data modyfikacji: 2017-05-31 12:09:43
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót