Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie
ustalenia warunków zabudowy w przypadku udziału
wielu stron w postępowaniu.

Znak sprawy:
PP.6730.056.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 23, ze zmianami) w związku z wnioskiem Pani Anny Połki z dnia 01 czerwca 2017r. informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego, na działce o numerze ewidencyjnym 154/2, obręb Piekary. Strony postepowania mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, na adres: ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew w terminie do dnia: 23 czerwca 2017r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

(-)

/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-06-06 13:35:50.
Data wprowadzenia: 2017-06-06 13:35:50
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót