> Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
PL.wielkopolskie.poznanski.steszew.herb.png

Znak sprawy:
PP.6733.002.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 05 maja 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE100 SDR11 o długości l=~140,0mb, na działkach o numerach ewidencyjnych 108, 155, obręb Rybojedzko. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-05-09 10:59:57.
Data wprowadzenia: 2017-05-09 10:59:57
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl