Zarządzenie nr 97 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego
2015-08-25 13:26:50
  ...więcej

Zarządzenie nr 96 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej sprawdzającej i opiniującej wnioski o stypendium absolwentów gminnych gimnazjów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
2015-08-25 13:26:38
  ...więcej

Zarządzenie nr 95 Burmistrza Gminy Stęszew z 4 sierpnia 2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2015-08-06 09:54:13
  ...więcej

Zarządzenie nr 94 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2015-07-29 12:51:04
  ...więcej

Zarządzenie nr 93 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015-07-29 12:49:16
  ...więcej

Zarządzenie nr 92 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015-07-29 12:49:05
  ...więcej

Zarządzenie nr 91 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
2015-07-29 12:48:54
  ...więcej

Zarządzenie nr 90 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza
2015-07-29 12:48:41
  ...więcej

Zarządzenie nr 89 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stęszewie
2015-07-29 12:48:31
  ...więcej

Zarządzenie nr 88 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015-07-29 12:48:21
  ...więcej

Zarządzenie nr 87 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 lipca 2015 roku zmieniające Zarządzenie nr 122 Burmistrza Stęszewa z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem sali świetlicy w Modrzu
2015-07-29 12:48:09
  ...więcej

Zarządzenie nr 86 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Gminy Stęszew osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
2015-07-29 12:47:56
  ...więcej

Zarządzenie nr 85 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum
2015-07-29 12:47:42
  ...więcej

Zarządzenie nr 84 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
2015-07-29 12:47:30
  ...więcej

Zarządzenie nr 83 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury zarządzania profilami zaufanymi ePUAP w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
2015-07-29 12:47:20
  ...więcej

Zarządzenie nr 82 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profili zaufanych ePUAP
2015-07-29 12:47:08
  ...więcej

Zarządzenie nr 81 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający dnia 15 sierpnia 2015 roku oraz dnia 26 grudnia 2015 roku
2015-07-29 12:46:53
  ...więcej

Zarządzenie nr 80 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2015-06-10 14:35:29
  ...więcej

Zarządzenie nr 79 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
2015-06-10 14:30:59
  ...więcej

Zarządzenie nr 78 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
2015-06-05 08:24:45
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 129
poprzednie     następne