Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 21 października 2014 roku o
obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w
wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie
z dnia 21 października 2014r.

o obsadzeniu mandatu radnego
w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 9

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Stęszewie
podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1. W okręgu wyborczym nr 9 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Gminy Stęszew obejmującym 1 mandat, Miejska Komisja Wyborcza w Stęszewie zarejestrowała 2 kandydatów na radnych.
Rezygnację z kandydowania na radnego złożył 1 z kandydatów. W skutek rezygnacji, w okręgu wyborczym nr 9, jako zarejestrowany pozostał 1 kandydat na radnego.

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 9 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata

z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL
WSZĘDYBYŁ Danuta

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Stęszewie
/-/ Piotr Rozumek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie
z dnia 21 października 2014r.

o obsadzeniu mandatu radnego
w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 12

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Stęszewie
podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1. W okręgu wyborczym nr 12 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Gminy Stęszew obejmującym 1 mandat, Miejska Komisja Wyborcza w Stęszewie zarejestrowała 2 kandydatów na radnych.
Rezygnację z kandydowania na radnego złożył 1 z kandydatów. W skutek rezygnacji, w okręgu wyborczym nr 12, jako zarejestrowany pozostał 1 kandydat na radnego.

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 12 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata

z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL
TROJANOWSKI Marian Jerzy

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Stęszewie
/-/ Piotr Rozumek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie
z dnia 21 października 2014r.

o obsadzeniu mandatu radnego
w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 14

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Stęszewie
podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1. W okręgu wyborczym nr 14 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej Gminy Stęszew obejmującym 1 mandat, Miejska Komisja Wyborcza w Stęszewie zarejestrowała 2 kandydatów na radnych.
Rezygnację z kandydowania na radnego złożył 1 z kandydatów. W skutek rezygnacji, w okręgu wyborczym nr 14, jako zarejestrowany pozostał 1 kandydat na radnego.

2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 14 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Stęszew nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata

z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL
KEMPA Zenon

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Stęszewie
/-/ Piotr Rozumek

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-10-22 08:39:31 | Data modyfikacji: 2014-10-22 08:46:32.
Data wprowadzenia: 2014-10-22 08:39:31
Data modyfikacji: 2014-10-22 08:46:32
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót