INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w
Stęszewie z dnia 17 października 2014 r. w
sprawie publicznego losowania składów obwodowych
komisji wyborczych w gminie Stęszew

I N F O R M A C J A
Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Stęszew.

Na podstawie § 13 ust. 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 783) Miejska Komisja Wyborcza w Stęszewie podaje do informacji publicznej, że:

w dniu 23 października 2014 r. o godz. 17.00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Stęszewie
t.j. Urząd Miejski Gminy Stęszew. przy ul. Poznańskiej 11, w sali sesyjnej nr 23

odbędzie się publiczne losowanie w celu powołania obwodowych komisji wyborczych w ustawowej liczbie osób, gdyż liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład.


Powyższe losowanie dotyczy następujących komisji:

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Stęszewie,
Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Stęszewie.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Stęszewie
/-/ Piotr Rozumek

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-10-20 13:22:35 | Data modyfikacji: 2014-10-20 13:25:35.
Data wprowadzenia: 2014-10-20 13:22:35
Data modyfikacji: 2014-10-20 13:25:35
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót