Wybory Samorządowe 2014

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia
21 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie
przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i przezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 21 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i przezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-08-26 10:26:10.
Data wprowadzenia: 2014-08-26 10:26:10
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót