Zarządzenie nr 353/2014 Burmistrza Stęszewa z
dnia 3 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia
przez Burmistrza Stęszewa osoby do sporządzania
aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na
dzień 25 maja 2014 roku

Na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. Upoważniam Łucję Minkisiewicz - pracownika Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 


Burmistrz


mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-03-07 12:30:54 | Data modyfikacji: 2014-03-07 12:37:05.
Data wprowadzenia: 2014-03-07 12:30:54
Data modyfikacji: 2014-03-07 12:37:05
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót