Zarządzenie nr 351/2014 Burmistrza Stęszewa z
dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wyznaczenia na
obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

z a r z ą d z a m:

§1. Na obszarze gminy Stęszew wyznaczam następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku:


1) Słupy ogłoszeniowe na terenie miasta Stęszew:

a) przy ulicy Bolesława Chrobrego,
b) u zbiegu ulic Poznańskiej i Mosińskiej,
c) u zbiegu ulic Kościańskiej i Błonie,
d) przy ulicy ks. I. Skorupki,
e) przy ulicy Trzebawskiej,
f) u zbiegu ulic Kwiatowej i Łukaszewicza,
g) przy ulicy 28 Grudnia.

2) Słupy ogłoszeniowe na terenie miejscowości Strykowo:

a) u zbiegu ulic Poznańskiej i Parkowej,
b) u zbiegu ulic Szkolnej i Bukowskiej.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-02-27 17:51:21 | Data modyfikacji: 2014-02-27 17:55:28.
Data wprowadzenia: 2014-02-27 17:51:21
Data modyfikacji: 2014-02-27 17:55:28
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót