Zarządzenie nr 406 Burmistrza Stęszewa z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy
2014-11-07 15:09:30
  ...więcej

Zarządzenie nr 405 Burmistrza Stęszewa z dnia 30 września 2014 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Strykowie
2014-09-30 14:47:24
  ...więcej

Zarządzenie nr 404 Burmistrza Stęszewa z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-26 13:31:20
  ...więcej

Zarządzenie nr 403 Burmistrza Stęszewa z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014-09-26 13:25:38
Zarządzenie nr 403 Burmistrza Stęszewa z dnia 22 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok  ...więcej

Zarządzenie nr 402 Burmistrza Stęszewa z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat położonej na terenie gminy Stęszew
2014-09-19 10:46:16
  ...więcej

Zarządzenie nr 401 Burmistrza Stęszewa z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
2014-09-19 10:44:33
  ...więcej

Zarządzenie nr 400 Burmistrza Stęszewa z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
2014-09-19 10:44:19
  ...więcej

Zarządzenie nr 399 Burmistrza Stęszewa z dnia 17 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
2014-09-19 10:44:04
  ...więcej

Zarządzenie nr 398 Burmistrza Stęszewa z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2014-09-12 07:43:32
  ...więcej

Zarządzenie nr 397 Burmistrza Stęszewa z dnia 8 września 2014 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Stęszewa osób do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-12 07:41:36
  ...więcej

Zarządzenie nr 396 Burmistrza Stęszewa z dnia 1 września 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Modrzu
2014-09-12 07:41:12
  ...więcej

Zarządzenie nr 395 Burmistrza Stęszewa z dnia 1 września 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeziorkach
2014-09-05 12:28:16
  ...więcej

Zarządzenie nr 394 Burmistrza Stęszewa z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2014-09-05 12:26:09
  ...więcej

Zarządzenie nr 393 Burmistrza Stęszewa z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2014-08-28 11:19:47
  ...więcej

Zarządzenie nr 392 Burmistrza Stęszewa z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Stęszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
2014-08-28 11:16:43
  ...więcej

Zarządzenie nr 391 Burmistrza Stęszewa z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w kolejnym przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Strykowie
2014-08-28 11:16:16
  ...więcej

Zarządzenie nr 390 Burmistrza Stęszewa z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2014-08-07 10:29:54
  ...więcej

Zarządzenie nr 389 Burmistrza Stęszewa z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
2014-08-07 10:28:03
  ...więcej

Zarządzenie nr 388 Burmistrza Stęszewa z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w jeziorkach
2014-08-07 10:27:54
  ...więcej

Zarządzenie nr 387 Burmistrza Stęszewa z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
2014-08-07 10:27:42
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 90
poprzednie     następne