2014

Zarządzenie nr 404 Burmistrza Stęszewa z dnia 25
września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu
Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 Zarządzenie nr 404 Burmistrza Stęszewa z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:31:20.
Data wprowadzenia: 2014-09-26 13:31:20
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót