> Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego
Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości nieazbudowanych położonych w Stęszewie
2013-10-08 10:12:58
B U R M I S T R Z    S T Ę S Z E W A ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustnyna sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie,  przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dane dotycz  ...więcej

Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości nieazbudowanych położonych w Stęszewie
2013-10-08 10:12:52
B U R M I S T R Z   S T Ę S Z E W A ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustnyna sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie,  przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mi  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej
2013-10-08 10:10:06
BURMISTRZ   STĘSZEWAogłaszanieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow. 3.969 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodz  ...więcej

Pokazano 41 - 43 z 43
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl