Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Stęszew, przeznaczonej na cele rolnicze
2015-11-17 13:45:45
  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w Strykowie i w Modrzu
2015-11-04 07:37:54
  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Strykowie przeznaczonej pod aktywizację gospodarczą
2015-10-26 12:49:47
  ...więcej

Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Będlewie
2015-10-14 11:41:50
  ...więcej

Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Jeziorkach
2015-10-14 11:40:17
  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Stęszew, przeznaczonych na czasowe zajęcie terenu pod stragan handlowy w okresie przedświątecznym, związanym ze świętem Wszystkich Świętych
2015-09-15 12:51:51
  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonychj w Jeziorkach, Tomiczkach i Stęszewie
2015-07-21 09:48:38
  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Będlewie, gm. Stęszew
2015-07-21 09:47:11
  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Stęszew przeznaczonych na cele rolnicze
2015-05-20 11:59:42
  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości gminnej
2015-05-20 11:57:51
  ...więcej

Szósty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego
2015-02-05 13:57:55
BURMISTRZ GMINY STĘSZEWogłasza szósty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego w Strykowie przy ul.Parkowej 7, działka ewidencyjna nr 47/27 o pow  ...więcej

Piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego
2014-09-30 14:40:52
B U R M I S T R Z S T Ę S Z E W Aogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego w Strykowie przy ul.Parkowej 7, działka ewidencyjna nr 47/27 o   ...więcej

Czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego
2014-08-20 10:45:52
B U R M I S T R Z   S T Ę S Z E W Aogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego w Strykowie przy ul.Parkowej 7, działka ewidencyjna nr   ...więcej

Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego
2014-06-17 11:21:33
B U R M I S T R Z    S T Ę S Z E W Aogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego w Strykowie przy ul.Parkowej 7, działka ewidencyjn  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie
2014-05-12 14:23:51
BURMISTRZ STĘSZEWAogłasza kolejnynieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow. 3.969 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gro  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie
2014-04-09 11:21:25
BURMISTRZ STĘSZEWAogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Łąkowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 119/15 o pow. 216 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlk  ...więcej

Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Strykowie
2014-04-09 11:18:45
B U R M I S T R Z    S T Ę S Z E W Aogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż: lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego w Strykowie przy ul.Parkowej 7, działka ewiden  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Stęszewie
2014-01-14 14:02:25
B U R M I S T R Z S T Ę S Z E W A ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustnyna sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorod  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Stęszewie
2014-01-14 13:52:26
B U R M I S T R Z S T Ę S Z E W A ogłasza kolejny nieograniczony przetarg ustnyna sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Poprzedni przetarg przeprowadzono d  ...więcej

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ulicy Poznańskiej
2014-01-14 13:47:09
BURMISTRZ STĘSZEWAogłasza kolejnynieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow. 3.969 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gro  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 45
poprzednie     następne