Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
lokalu mieszkalnego

B U R M I S T R Z    S T Ę S Z E W A
ogłasza

trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:

lokalu mieszkalnego nr 33 o pow. 57,70 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego w Strykowie przy ul.Parkowej 7, działka ewidencyjna nr 47/27 o pow. 2.309 m2 , obręb geodezyjny Strykowo.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 577/17072.
Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania z kotłowni ogólnej.
Uwaga! W małym pokoju przy oknie, w posadzce znajduje się właz rewizyjny do kanału ciepłowniczego położonego wzdłuż ściany zewnętrznej budynku. W przypadku awarii właściciel lokalu zobowiązany jest umożliwić odpowiednim służbom dostęp do kanału.
Nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą PO1S/00043794/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. jest wolna od obciążeń.
Poprzednie przetargi odbyły się 27 lutego 2014 r. i 15 maja 2014r. Cena uległa obniżeniu o 30.000,- zł w stosunku do ceny pierwszego przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 110.000,- zł
(zwolniona z VAT – towar używany powyżej 5 lat)
Wadium - 11.000,- zł
Postąpienie – 1.100,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 24 lipca 2014 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 21 lipca 2014r., na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić nie później niż 5 dnia przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Poznańska 11, pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49 .

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie ul.Mosińska 15 tel: 061 8134 182 .

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-06-17 11:21:33 | Data modyfikacji: 2014-06-17 11:23:36.
Data wprowadzenia: 2014-06-17 11:21:33
Data modyfikacji: 2014-06-17 11:23:36
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót