Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanych położonych w
Stęszewie


B U R M I S T R Z S T Ę S Z E W A

ogłasza kolejny
nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Poprzedni przetarg przeprowadzono dnia 10 października 2013 r.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

Lp. Nr działki Pow. w m2 Nr K. W. Rodzaj zabudowy Położenie Stęszew ul.: Cena wywoławcza netto Wadium zł
1 2025 1.386 PO1S/00043278/8 Zabudowa wolnostojąca Żeglarska 206.510,- 20.650,-
2 2028 1.319 PO1S/00043281/2 Zabudowa wolnostojąca Trzebawska 192.570,- 19.260,-
3 2029 1.196 PO1S/00043282/9 Zabudowa wolnostojąca Trzebawska 174.620,- 17.460,-
4 2031 1.483 PO1S/00043283/6 Zabudowa wolnostojąca Żeglarska 220.970,- 22.100,-

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Warunki przetargu:

Przetarg odbędzie się 27 marca 2014 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.

Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 24 marca 2014 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Poznańska 11 pokój nr 15 tel. (061) 819 71 49 .

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2014-01-14 14:02:25 | Data modyfikacji: 2014-01-24 10:07:37.
Data wprowadzenia: 2014-01-14 14:02:25
Data modyfikacji: 2014-01-24 10:07:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót