Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości nieazbudowanych położonych w
Stęszewie

B U R M I S T R Z    S T Ę S Z E W A

ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie,  przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

L.p.

Nr działki

Pow. w m2

Nr K. W.

Rodzaj zabudowy

Położenie Stęszew ul.

Cena wywoławcza netto

Wadium

1 1677/3 1513 PO1S/00052416/4

zabudowa wolnostojąca

Wierzbowa

281.420,-

28.140,-

2 1677/4 1393 PO1S/00052417/1

zabudowa wolnostojąca

Wierzbowa

259.100,-

25.910,-

3 1677/5 1272 PO1S/00052418/8

zabudowa wolnostojąca

Wierzbowa

236.590,-

23.660,-

4 1677/6 1429 PO1S/00052419/5

zabudowa wolnostojąca

Wierzbowa

265.790,-

26.580,-

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się 23%  podatku VAT.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Media: możliwość podłączenia wody, prądu i gazu.
Działki położone są w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie jeziora Lipno.
Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się 10 października 2013r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.
Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 07 października 2013r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Poznańska 11 pokój nr 1  tel.  (061) 819 71 49

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:12:58 | Data modyfikacji: 2013-10-08 10:17:06.
Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:12:58
Data modyfikacji: 2013-10-08 10:17:06
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót