Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości nieazbudowanych położonych w
Stęszewie

B U R M I S T R Z   S T Ę S Z E W A

ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w Stęszewie,  przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dane dotyczące poszczególnych nieruchomości:

L.p.

Nr działki

Pow. w m2

Nr K. W.

Rodzaj zabudowy

Położenie Stęszew ul.

Cena wywoławcza netto

Wadium

1 2025 1386 PO1S/00043278/8

zabudowa wolnostojąca

Żeglarska

206.510,-

20.650,-

2 2028 1319 PO1S/00043281/2

zabudowa wolnostojąca

Trzebawska

192.570,-

19.260,-

3 2029 1196 PO1S/00043282/9

zabudowa wolnostojąca

Trzebawska

174.620,-

17.460,-

4 2031 1483 PO1S/00043283/6

zabudowa wolnostojąca

Żeglarska

220.970,-

22.100,-

Do wylicytowanej w przetargu ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Warunki przetargu:
Przetarg odbędzie się 10 października 2013r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.
Wadium ze wskazaniem określonej działki należy wnosić w pieniądzu do dnia 07 października 2013 r. na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu na jego konto w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania  aktu notarialnego.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Poznańska 11 pokój nr 1  tel.  (061) 819 71 49

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:12:52 | Data modyfikacji: 2013-10-08 10:15:32.
Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:12:52
Data modyfikacji: 2013-10-08 10:15:32
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót