ZARZĄDZENIE NR 278 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2013-05-07 19:00:24
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 277 Burmistrza Stęszewa z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2013-05-07 18:58:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 276 Burmistrza Stęszewa z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie: wydzierżawienia lokalu użytkowego
2013-05-07 18:57:57
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 275 Burmistrza Stęszewa z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2013
2013-04-30 12:38:12
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 274 Burmistrza Stęszewa z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013-04-30 12:34:37
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 273 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. realizacji Projektu pn.: "Mój lepszy start" Nr POKL.09.01.02-30-157/11. Zamówienie związane jest z realizacją Projektu pn.: "Mój lepszy start" w latach 2012-2013 w 4 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stęszew
2013-04-30 12:34:16
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 272 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2013-04-05 14:05:24
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 271 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2013
2013-04-05 11:40:59
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 270 Burmistrza Stęszewa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2013-03-26 12:04:44
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 269 Burmistrza Stęszewa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2013-03-26 12:03:20
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 268 Burmistrza Stęszewa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2013-03-26 12:01:48
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 267 Burmistrza Stęszewa z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych na terenie gminy Stęszew
2013-03-22 14:00:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 266 Burmistrza Stęszewa z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: ustalenia opłaty za wynajem sali świetlicy w Sapowicach
2013-03-22 13:58:05
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 265 Burmistrza Stęszewa z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie: ogłoszenai otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2013-03-05 14:19:10
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 264 Burmistrza Stęszewa z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2013-02-28 10:29:09
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),  art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651   ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 263 Burmistrza Stęszewa z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2013-02-28 10:27:31
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 262 Burmistrza Stęszewa z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013-02-28 10:27:03
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 261 Burmistrza Stęszewa z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2013-02-25 12:02:20
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.),  art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651   ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 260 Burmistrza Stęszewa z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2013
2013-02-20 13:27:48
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 259 Burmistrza Stęszewa z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2013-02-20 13:26:45
  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 92
poprzednie     następne