ZARZĄDZENIE NR 298 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola w Stęszewie
2013-08-12 13:51:25
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 297 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. powstańców Wlkp. w Stęszewie
2013-08-12 13:50:57
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 296 Burmistrza Stęszewa z dnia 04 lipca 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych na terenie gminy Stęszew
2013-07-04 14:55:28
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 295 Burmistrza Stęszewa z 28 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia Dorocie Stachowiak - kierownikowi Referatu Inwestycji
2013-07-04 14:53:53
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 294 Burmistrza Stęszewa z 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stęszew na lata 2013 - 2016
2013-07-04 14:53:41
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 293 Burmistrza Stęszewa z 28 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
2013-07-04 14:53:30
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 292 Burmistrza Stęszewa z 26 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z mienia gminnego
2013-07-04 14:53:18
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 291 Burmistrza Stęszewa z 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Stęszewa
2013-07-04 14:53:06
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 290 Burmistrza Stęszewa z 14 czerwca 2013 roku w sprawie: opracowania i wdrożenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Stęszew
2013-07-04 14:52:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 289 Burmistrza Stęszewa z 14 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania Kapituły Tytułu - Honorowy Obywatel Gminy Stęszew i medalu - Zasłużony dla Gminy Stęszew oraz regulaminu jej prac
2013-07-04 14:52:33
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 288 Burmistrza Stęszewa z 13 czerwca 2013 roku w sprawie: ustanowienia regulaminu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Stęszew oraz medalu Zasłużony dla Gminy Stęszew
2013-07-04 14:52:21
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 287 Burmistrza Stęszewa z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2013-06-26 14:42:59
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 286 Burmistrza Stęszewa z 11 czerwca 2013 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2013-06-26 14:39:03
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 285 Burmistrza Stęszewa z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2013-06-05 07:41:51
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 284 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w roku 2013
2013-06-05 07:40:32
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 283 Burmistrza Stęszewa z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie: powołania koordynatora czynności kancelaryjnych i wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew
2013-06-05 07:40:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 282 Burmistrza Stęszewa z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
2013-05-23 12:16:20
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 281 Burmistrza Stęszewa z 20 maja 2013 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych na terenie gminy Stęszew
2013-05-21 07:54:37
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 280 Burmistrza Stęszewa z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie możliwości odpracowywania zaległości czynszowych i opłat na rzecz gminy
2013-05-21 07:52:52
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 279 Burmistrza Stęszewa z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych na terenie gminy Stęszew
2013-05-10 11:06:52
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 92
poprzednie     następne