ZARZĄDZENIE NR 79 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
2011-09-06 08:36:16
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 78 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Stęszew miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2011-09-06 08:29:26
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 77 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie
2011-09-06 08:27:26
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 76 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach
2011-09-06 08:25:55
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 75 Burmistrza Stęszewa z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie
2011-09-06 08:19:07
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 74 Burmistrza Stęszewa z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie
2011-08-09 08:50:55
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 73 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy
2011-08-09 08:45:30
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 72 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
2011-08-09 08:39:16
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz   ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 71 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2011
2011-08-09 08:38:36
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie
2011-08-09 08:12:26
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 69 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie
2011-08-09 08:09:54
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 68 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Stęszewie
2011-08-09 08:07:34
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 67 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie
2011-08-09 08:04:34
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 66 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie
2011-08-09 08:01:46
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 65 Burmistrza Stęszewa z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2011-07-07 08:46:23
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 64 Burmistrza Stęszewa z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: oddania w administrację budynku mieszkalnego
2011-07-07 08:45:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 63 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
2011-07-07 08:43:53
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 62 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strykowie
2011-07-07 08:42:40
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 61 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jeziorkach
2011-07-07 08:40:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 60 Burmistrza Stęszewa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, trawników i upraw polowych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego oraz używania wody z wodociągu do celów innych niż socjalno-bytowych i dla zwierząt
2011-06-02 10:41:34
ZARZĄDZENIE NR 60/2011Burmistrza Stęszewaz dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, trawników i upraw polowych  wodą pochodzącą z wodociągu gminnego oraz używania wody z wodociągu do celów innych ni  ...więcej

Pokazano 61 - 80 z 117
poprzednie     następne