ZARZĄDZENIE NR 96 Burmistrza Stęszewa z 30 września 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie
2011-10-11 14:10:33
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 95 Burmistrza Stęszewa z 30 września 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 euro
2011-10-11 14:09:29
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 93 Burmistrza Stęszewa z 21 września 2011 roku w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych
2011-10-11 14:07:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 92 Burmistrza Stęszewa z 21 września 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego
2011-10-11 14:05:23
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 90 Burmistrza Stęszewa z 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia na terenie gminy Stęszew głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011-10-11 14:04:25
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 89 Burmistrza Stęszewa z 15 września 2011 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Gminy Stęszew
2011-10-11 14:00:41
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 88 Burmistrza Stęszewa z 15 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Stęszewie oraz wyznaczenie koordynatora umowy
2011-10-11 13:59:06
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 85 Burmistrza Stęszewa z 12 września 2011 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew
2011-10-11 13:55:47
Załącznik do niniejszego zarządzenia  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 103 Burmistrza Stęszewa z 7 października 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie gminy Stęszew
2011-10-10 12:11:55
Zarządzenie Nr 103BURMISTRZA STĘSZEWAz dnia 7 października 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie gminy Stęszew Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 98 Burmistrza Stęszewa z 30 września 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych we Wronczynie
2011-10-03 10:28:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 97 Burmistrza Stęszewa z 30 września 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 10 lat gruntów położonych w Drożdżycach
2011-10-03 10:27:32
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 94 Burmistrza Stęszewa z dnia 22 września 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie gminy Stęszew
2011-09-26 10:12:33
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 91 Burmistrza Stęszewa z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie
2011-09-26 10:11:01
  ...więcej

Zarządzenie nr 87 Burmistrza Stęszewa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w Stęszewie
2011-09-23 11:13:44
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 86 Burmistrza Stęszewa z dnia 12 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji
2011-09-14 10:21:40
    ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 84 Burmistrza Stęszewa z dnia 6 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Stęszew obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011-09-14 09:49:18
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 83 Burmistrza Stęszewa z dnia 1 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Organizacyjno - Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011-09-14 09:45:12
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 82 Burmistrza Stęszewa z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie
2011-09-06 08:41:42
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 81 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia przez Burmistrza Stęszewa osoby do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
2011-09-06 08:40:18
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 80 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebawiu
2011-09-06 08:37:50
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 117
poprzednie     następne