ZARZĄDZENIE NR 116 Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy
2012-01-05 12:26:40
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 117 Burmistrza Stęszewa z 5 grudnia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów położonych na terenie gminy Stęszew
2011-12-07 13:41:04
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261,   ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 115 Burmistrza Stęszewa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: użyczenia lokalu użytkowego położonego w Stęszewie
2011-12-02 12:30:02
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 114 Burmistrza Stęszewa z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie inwentaryzacji środków trwałych / pozostałych środków trwałych (zdawczo-odbiorczej)
2011-12-02 12:28:58
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 113 Burmistrza Stęszewa z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
2011-12-02 12:26:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 112 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2012 - 2015
2011-12-02 12:24:19
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 111 Burmistrza Stęszewa z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok
2011-12-02 11:11:02
Treść Zarządzenia Pozostałe materiały do zarządzenia - część 1Pozostałe materiały do zarządzenia - część 2Pozostałe materiały do zarządzenia - część 3Pozostałe materiały do zarządzenia - część 4    ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 110 Burmistrza Stęszewa z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów położonych na terenie gminy Stęszew
2011-12-02 11:08:04
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 109 Burmistrza Stęszewa z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów położonych na terenie gminy Stęszew
2011-12-02 11:00:48
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 108 Burmistrza Stęszewa z dnia 21 października 2011 r. Zmieniające Zarządzenie nr 63 Burmistrza Stęszewa z dnia 02.06.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
2011-12-02 10:56:29
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 107 Burmistrza Stęszewa z dnia 21 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Stęszew
2011-12-02 10:54:06
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 106 Burmistrza Stęszewa z dnia 20 października 2011 w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Stęszew na 2012 rok
2011-12-02 10:50:59
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 105 Burmistrza Stęszewa z dnia 20 października 2011 w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Łodzi
2011-12-02 10:44:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 104 Burmistrza Stęszewa z 17 października 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych w Będlewie
2011-12-02 07:37:58
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 103 Burmistrza Stęszewa z 7 października 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie gminy Stęszew
2011-12-02 07:27:59
Zarządzenie Nr 103BURMISTRZA STĘSZEWAz dnia 7 października 2011 r. w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie gminy Stęszew Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie   ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 102 Burmistrza Stęszewa z 7 października 2011 roku w sprawie odwołania zakazu podlewania ogródków przydomowych, trawników i upraw polowych wodą pochodzącą z wodociągu gminnego oraz używania wody z wodociągu do celów innych niż socjalno - bytowych i dla zwierząt
2011-10-11 14:25:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 101 Burmistrza Stęszewa z 6 października 2011 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
2011-10-11 14:22:52
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 100 Burmistrza Stęszewa z 4 października 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia lokali użytkowych w Stęszewie i Jeziorkach
2011-10-11 14:21:05
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 99 Burmistrza Stęszewa z 3 października 2011 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do opiniowania wniosków pod względem zasadności udzielenia dotacji na rok 2012
2011-10-11 14:19:41
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 98 Burmistrza Stęszewa z 30 września 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych we Wronczynie
2011-10-11 14:11:45
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 117
poprzednie     następne