2011

ZARZĄDZENIE NR 117 Burmistrza Stęszewa z 5
grudnia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia na
okres 3 lat gruntów położonych na terenie gminy
Stęszew

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych


BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1.  Wydzierżawia się na okres 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy Panu Maciejowi  Kaczmarkowi, działki nr 10/1 i 10/2 o łącznej powierzchni 1,7142 ha położone w  Trzebawiu, zapisane w księdze wieczystej KW PO1S/00047783/9 prowadzonej przez  Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.
 
§ 2.  Roczny czynsz dzierżawny ustala się w wysokości równowartości pieniężnej 2,82 q  (kwintala) pszenicy, na podstawie zarządzenia nr 165 Burmistrza Stęszewa z dnia 16  grudnia 2008r. (wg średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze danego roku).

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:41:04 | Data modyfikacji: 2011-12-07 13:41:36.
Data wprowadzenia: 2011-12-07 13:41:04
Data modyfikacji: 2011-12-07 13:41:36
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót