2011

ZARZĄDZENIE NR 103 Burmistrza Stęszewa z 7
października 2011 roku w sprawie:
wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych
położonych na terenie gminy Stęszew

Zarządzenie Nr 103
BURMISTRZA STĘSZEWA
z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie gminy Stęszew

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1

Wydzierżawia się na okres 3 lat, dotychczasowym dzierżawcom:

• Pani Ewie Misiewicz, dz. nr 104/2 o pow. 0,4549 ha położoną w Tomicach;
• Państwu Małgorzacie i Jarosławowi Walicht, cz. dz. nr 616/2 o pow. 0,0168 ha położoną w Strykowie;
• Pani Beacie Krzyżańskiej, cz. dz. nr 616/2 o pow. 0,0178 ha położoną w Strykowie.
 
§ 2

Czynsz dzierżawny ustala się odpowiednio w wysokościach:
• 1,03q (kwintala) pszenicy rocznie;
• 50,40 zł rocznie;
• 53,40 zł rocznie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-12-02 07:27:59 | Data modyfikacji: 2011-12-02 07:28:38.
Data wprowadzenia: 2011-12-02 07:27:59
Data modyfikacji: 2011-12-02 07:28:38
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót