Wybory samorządowe 2010

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia
20 września 2010 roku

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Poznaniu
z dnia  20 września 2010 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) informuję, że Komisarz Wyborczy w Poznaniu przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych od następujących podmiotów:

- komitetów wyborczych stowarzyszeń i organizacji społecznych
- komitetów wyborczych wyborców

Zawiadomienia przyjmowane będą przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, do dnia 4 października 2010 r. według następującego harmonogramu:

Data

Pokój

Godziny

21 - 24.09.2010

432 (IV piętro)

900 - 1600

27.09 - 1.10.2010

132 (I piętro)

900 - 1600

2.10.2010

132 (I piętro)

900 - 1300

4.10.2010

132 (I piętro)

900 - 1600

 
Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.

Sposób zawiadamiania o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 września 2010 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego dostępne są na stronie internetowej www.pkw.gov.pl.

Komisarz Wyborczy
wPoznaniu
/-/ Henryk Komisarski

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:21:36 | Data modyfikacji: 2010-09-21 11:27:09.
Data wprowadzenia: 2010-09-21 11:21:36
Data modyfikacji: 2010-09-21 11:27:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót