Zarządzenie Nr 248 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 31 marca 2010r.
2010-04-02 07:58:42
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  248    BURMISTRZA   STĘSZEWAz dnia 31 marca 2010 r. w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie    &n  ...więcej

Zarządzenie Nr 241 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 1 marca 2010r.
2010-03-01 15:14:23
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  241    BURMISTRZA   STĘSZEWAz dnia 01 marca 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży            ...więcej

Zarządzenie Nr 239 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 24 lutego 2010r.
2010-02-25 10:39:03
ZARZĄDZENIE  NR 239/2010Burmistrza Gminy Stęszewz dnia 24 lutego  2010 roku w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji. Na podstawie § 3 uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 200  ...więcej

Zarządzenia Nr 237 i 238 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 17 lutego 2010r.
2010-02-18 12:35:13
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  237    BURMISTRZA   STĘSZEWAz dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży           ...więcej

Zarządzenie Nr 234 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 29 stycznia 2010r.
2010-02-01 11:41:42
Zarządzenie Nr 234BURMISTRZA STĘSZEWAz dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Stęszew Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminn  ...więcej

Pokazano 21 - 25 z 25
poprzednie