2010

Zarządzenie nr 1/2010 Burmistrza Gminy stęszew z
dnia 3 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. nr 97, poz. 674 z 2006 roku ze zmianami) i rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnai 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję komisję egzaminacyjną dla nauczyciela kontraktowego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strykowie Magdaleny Warzybok ubiegającej się o awans zawodowy w składzie:

Stanisław Matuszewski - przedstawiciel organu prowadzącego
Dorota Woroch - dyrektor szkoły
Krzysztof Błaszczyk - przedstawiciel Kuratorium Oświaty
Grażyna Pogonowska - ekspert
Alicja Trybus - ekspert
 

Przewodniczącym komisji jest Stanisław Matuszewski.

§ 2

Przewodniczący komisji ustala termin jej posiedzenia, o czym zawiadamia członków i zainteresowane osoby.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2011-01-18 09:16:04 | Data modyfikacji: 2011-01-18 09:27:44.
Data wprowadzenia: 2011-01-18 09:16:04
Data modyfikacji: 2011-01-18 09:27:44
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót