2010

Zarządzenie Nr 293 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 8
listopada 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   293
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 08 listopada 2010 r.

w sprawie: wydzierżawienia lokalu

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat lokale o ogólnej  pow. 61,75  m2 położone w Strykowie przy ul.Bukowskiej.

§ 2. Miesięczny czynsz dzierżawny ustalić w wysokości 494 zł powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-10 07:44:15 | Data modyfikacji: 2010-11-10 07:45:55.
Data wprowadzenia: 2010-11-10 07:44:15
Data modyfikacji: 2010-11-10 07:45:55
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót