2010

Zarządzenie Nr 292 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 3
listopada 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  292
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 03 listopada 2010 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.)

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:

§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat część działki o numerze ewidencyjnym 263/16 o pow. 310 m2, położonej w Stęszewie przy ul.Łukaszewicza.

§ 2. Ustalić roczny czynsz dzierżawny w wysokości 93,- zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-10 07:42:03 | Data modyfikacji: 2010-11-10 07:43:29.
Data wprowadzenia: 2010-11-10 07:42:03
Data modyfikacji: 2010-11-10 07:43:29
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót