2010

Zarządzenie nr 268 Burmistrza Stęszewa z 28
czerwca 2010

Zarządzenie Nr 268
BURMISTRZA STĘSZEWA
z dnia 28 czerwca 2010r.

w sprawie: wydzierżawienia i użyczenia na okres 3 lat gruntów gminnych położonych w Tomicach


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1
• Wydzierżawia się na okres 3 lat Panu Markowi Nowickiemu część dz. nr 85 o pow. 0,0114 ha z obrębu Tomice;
• Wydzierżawia się na okres 3 lat Panu Piotrowi Sołtysiakowi część dz. nr 171 o pow. 0,0077 ha z obrębu Tomice.

§ 2
Czynsz dzierżawny ustala się odpowiednio w wysokościach:
• 34,20 zł rocznie;
• 23,10 zł rocznie.
 
§ 3
Oddaje się w użyczenie na okres 3 lat Panu Grzegorzowi Burlaga część dz. nr 171 o pow. 0,0106 ha położoną w Tomicach.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-04 19:39:36 | Data modyfikacji: 2010-07-04 19:40:33.
Data wprowadzenia: 2010-07-04 19:39:36
Data modyfikacji: 2010-07-04 19:40:33
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót