2010

Zarządzenie Nr 264 Burmistrza Stęszewa z dnia 2
czerwca 2010 roku

w sprawie: użyczenia nieruchomości gminnej położonej w Witoblu


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zm.)


BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Oddaje się w użyczenie na okres 3 lat Panu Leszkowi Trafasowi część nieruchomości nr 213 o pow. 0,1100 ha położoną w Witoblu, gmina Stęszew.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-06-02 13:50:56 | Data modyfikacji: 2010-06-02 13:51:37.
Data wprowadzenia: 2010-06-02 13:50:56
Data modyfikacji: 2010-06-02 13:51:37
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót