2010

Zarządzenie nr 262 Burmistrza Stęszewa z 25 maja
2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  262
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w Stęszewie

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza co następuje:

§ 1. Wydzierżawić na okres 3 lat część działki o numerze ewidencyjnym 576/1 o pow. 20 m2, położonej w Stęszewie przy ul.Narutowicza.

§ 2. Ustalić miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 90,- zł powiększony o podatek od towaru i usług VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-26 09:20:05 | Data modyfikacji: 2010-05-26 09:22:24.
Data wprowadzenia: 2010-05-26 09:20:05
Data modyfikacji: 2010-05-26 09:22:24
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót