2010

Zarządzenie Nr 259 Burmistrza Stęszewa z 12 maja
2010 roku

Zarządzenie Nr 259
BURMISTRZA STĘSZEWA
z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Stęszew


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1

Wydzierżawia się na okres 3 lat:

• Pani Halinie Kandulskiej dz. nr 83 i 86 o łącznej pow. 0,0692 ha z obrębu Tomice;
• Pani Ewie Misiewicz cz. dz. nr 8/2 o pow. 0,3940 ha z obrębu Rybojedzko.

§ 2

Czynsz dzierżawny ustala się odpowiednio w wysokościach:

• 0,12q pszenicy rocznie;
• 0,91q pszenicy rocznie.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-17 14:47:53 | Data modyfikacji: 2010-05-17 14:49:33.
Data wprowadzenia: 2010-05-17 14:47:53
Data modyfikacji: 2010-05-17 14:49:33
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót