2010

Zarządzenie Nr 254 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 4
maja 2010r.

Zarządzenie Nr 254
BURMISTRZA STĘSZEWA
z dnia 4 maja 2010r.

w sprawie: wydzierżawienia na okres 3 lat gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Stęszew


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)

BURMISTRZ STĘSZEWA
zarządza, co następuje
:

§ 1

Wydzierżawia się na okres 3 lat:

• Państwu Ewie i Maciejowi Walęczewskim dz. nr 87/2 o pow. 0,0415 ha położoną w Tomicach;
• Panu Jarosławowi Przyweckiemu, dz. nr 303 o pow. 0,5700 ha i dz. 390 o pow. 0,3500 ha położone we Wronczynie.

§ 2

Czynsz dzierżawny ustala się odpowiednio w wysokościach:
• 124,50 zł rocznie;
• 1,41q pszenicy rocznie.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-05-07 07:15:51 | Data modyfikacji: 2010-05-07 07:16:40.
Data wprowadzenia: 2010-05-07 07:15:51
Data modyfikacji: 2010-05-07 07:16:40
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót