2010

Zarządzenie Nr 252 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 27
kwietnia 2010r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu.

 Na podstawie  art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami       (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXIV/319/2010  z dnia 30.03.2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Strykowie

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny  nr 6 o pow. 57,10 m2  w budynku położonym w Strykowie przy ul.Parkowej 7 na działce ewidencyjnej nr 47/27 o pow. 2.309 m2. Udział w częściach wspólnych gruntu i budynku wynosi 571/17072.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą KW PO1S/00043794/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.

Cena  wywoławcza nieruchomości wynosi  136.130,- zł.
       (zwolniona z pod.VAT – towar używany powyżej 5 lat)

§ 2. Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-28 08:21:15 | Data modyfikacji: 2010-04-28 08:22:39.
Data wprowadzenia: 2010-04-28 08:21:15
Data modyfikacji: 2010-04-28 08:22:39
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót