2010

Zarządzenie Nr 249 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 12
kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 249
BURMISTRZA  STĘSZEWA
z dnia 12 kwietnia 2010r.

w sprawie: wydzierżawienia na okres 15 lat nieruchomości położonej w Tomicach.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz §2 Uchwały nr VI/76/2007 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2007r.


BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość nr 79 o pow. 0,2700 ha położoną w Tomicach (nieużytek), dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. prowadzi księgę wieczystą KW 34855.

§ 2

Grunty wymienione w §1 zostają wydzierżawione pod staw.

§ 3

Cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 zł)
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-04-12 15:12:05 | Data modyfikacji: 2010-04-12 15:13:14.
Data wprowadzenia: 2010-04-12 15:12:05
Data modyfikacji: 2010-04-12 15:13:14
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót