Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2017-04-20 14:26:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku
2017-04-14 09:58:08
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2017 roku
2017-03-29 12:30:16
  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 23 lutego 2017 roku
2017-03-07 13:56:20
  ...więcej

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 25 stycznia 2017 roku
2017-01-26 11:53:28
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 25 stycznia 2017 roku
2017-01-26 11:52:16
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Architektury i Budownictwa
2017-01-18 14:45:12
  ...więcej

Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia 2017 roku
2017-01-16 15:51:42
  ...więcej

Postanowienie WOO-I.4242.156.2016.IJ.5 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 4 października 2016 roku
2016-10-14 07:57:07
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.... Pełny tekst postanowienia (.pdf)  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu postanowienia uzupełniającego decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym pod budowe drogi S5
2016-09-14 12:48:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie pod budowę drogi S5 Poznań Wrocław
2016-08-09 09:30:29
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni centralnego ogrzewania na terenie fermy drobiu w m. Zamysłowo , na działkach o nr ewid. 336/2 i 336/3 obręb Zamysłowo.
2016-07-28 12:10:38
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu decyzji umarzającej jako bezprzedmiotowe postępowanie admiistracyjne w sprawie rozbudowy firmy A&Z Transport-Logistyka sp. zo.o. realizowanego na działce o nr ewid. 301/2 obręb Stęszew.
2016-06-03 14:48:48
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej gtrawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków we wsi Łódź
2016-05-18 14:26:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Granowo
2016-05-13 13:24:56
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. wydania decyzji zmieniającą decyzję Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12.12.2014r. znak OŚ.6220.15.2014
2016-04-29 14:38:16
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zmianie w części decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2016-04-27 13:18:10
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dznia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej
2016-04-21 11:24:27
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2016r.
2016-04-13 11:02:46
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016-01-21 10:45:17
  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 64
poprzednie     następne