> Ogłoszenia inne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej gtrawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków we wsi Łódź
2016-05-18 14:26:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Granowo
2016-05-13 13:24:56
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot. wydania decyzji zmieniającą decyzję Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 12.12.2014r. znak OŚ.6220.15.2014
2016-04-29 14:38:16
  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zmianie w części decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2016-04-27 13:18:10
  ...więcej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Stęszew z dznia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej
2016-04-21 11:24:27
  ...więcej

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2016r.
2016-04-13 11:02:46
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 21 stycznia 2016 roku
2016-01-21 10:45:17
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
2014-06-13 11:07:13
  ...więcej

Realizacja projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"
2012-10-26 08:06:12
  ...więcej

Dzierżawa pomieszczenia rotundy w Strykowie
2009-05-21 13:43:31
BURMISTRZ   STĘSZEWAinformuje,że przeznaczone zostały do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gastronomicznej pomieszczenia rotundy o pow. 150 m2 położone w Strykowie przy ul.Bukowskiej 55. Dane dotyczące nieruchomości ora  ...więcej

Program dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych
2008-06-20 13:33:27
OGŁOSZENIEBurmistrza Gminy Stęszew Informuję, że uruchomiony został program dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne. Dofinansowanie w wysokości 70% kosztów usuwania (demontażu) wyrobów   ...więcej

Pokazano 41 - 51 z 51
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl