Ogłoszenia inne

Postanowienie WOO-I.4242.156.2016.IJ.5
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Poznaniu z dnia 4 października 2016 roku

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska....


Pełny tekst postanowienia (.pdf)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:57:07 | Data modyfikacji: 2016-10-14 08:04:33.
Data wprowadzenia: 2016-10-14 07:57:07
Data modyfikacji: 2016-10-14 08:04:33
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót