Ogłoszenia inne

Dzierżawa pomieszczenia rotundy w Strykowie

BURMISTRZ   STĘSZEWA
informuje
,

że przeznaczone zostały do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gastronomicznej pomieszczenia rotundy o pow. 150 m2 położone w Strykowie przy ul.Bukowskiej 55.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki dzierżawy:

1/ obiekt położony jest w Strykowie przy ul.Bukowskiej 55, na działce ewidencyjnej  186/1 zapisanej w KW 32174 G. stanowiący własność Gminy Stęszew,
2/ okres dzierżawy – 3 lata,
3/ minimalny miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 150,- zł + podatek VAT
4/ dzierżawca ponosi dodatkowo koszty eksploatacji budynku m.in. ogrzewania pomieszczeń, poboru wady, wywozu nieczystości, energii elektrycznej a także obciążenia publiczno- prawne,
5/ dzierżawca tytułem zabezpieczenia wnosi najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy jednorazową opłatę w wysokości trzy-miesięcznego czynszu rozliczoną w ostatnim roku dzierżawy.

Zainteresowani mogą składać pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2009r. w sekretariacie Urzędu.

Oferta winna zawierać:
1/ imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu oferenta,
2/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami dzierżawy i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
3/ oferowany czynsz dzierżawny. 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2009-05-21 13:43:31 | Data modyfikacji: 2009-05-21 13:55:06.
Data wprowadzenia: 2009-05-21 13:43:31
Data modyfikacji: 2009-05-21 13:55:06
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót