> Ogłoszenia inne
Ogłoszenia inne
Program dofinansowania usuwania wyrobów
azbestowych

OGŁOSZENIE
Burmistrza Gminy Stęszew

Informuję, że uruchomiony został program dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych. Z dofinansowania korzystać mogą osoby fizyczne. Dofinansowanie w wysokości 70% kosztów usuwania (demontażu) wyrobów azbestowych i ich  unieszkodliwiania udzielane jest na pisemny wniosek zainteresowanego złożony w tut. urzędzie (formularz wniosku znajduje się w urzędzie gminy pokój nr 1). Dofinansowaniu nie podlega zakup nowego materiału oraz jego montaż. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2008 r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia. Szczegółowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w tut. urzędzie (pokój nr 1) lub telefonicznie pod nr tel. 061 8197-125.

B u r m i s t r z
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

Do pobrania:
Formularz wniosku (format .doc, format .odt)

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2008-06-20 13:33:27 | Data modyfikacji: 2009-05-21 13:42:11.
Data wprowadzenia: 2008-06-20 13:33:27
Data modyfikacji: 2009-05-21 13:42:11
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl